Wat is trendwatchen? 

1 mrt 2024 | Media

Talloze bedrijven en organisaties moeten meer aandacht besteden aan de evoluerende trends en ontwikkelingen in hun sector. Hun aandacht is gefixeerd op de directe, dagelijkse werkzaamheden. Het is echter de overweging van langetermijnscenario’s die bedrijven in staat zal stellen om door de snelle veranderingen te navigeren die zich vandaag de dag voordoen. In veel opzichten is de toekomst al aangebroken en moeten bedrijven zich concentreren op trends en ontwikkelingen die hun bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen beïnvloeden, ten goede of ten kwade. Deze taak kan een uitdaging zijn, vooral voor degenen die hulp nodig hebben bij het identificeren en interpreteren van deze trends. Het vereist een specifieke reeks vaardigheden, die doorgaans te vinden zijn bij trendwatchers.

Welke soorten trendwatchers zijn er? 

Trendwatching, een dynamisch en veelzijdig vakgebied, omvat verschillende professionals, elk gespecialiseerd in verschillende tijdshorizonten en impacts van trends. In de voorhoede bevinden zich trendwatchers die je kunt boeken via dit sprekersbureau. Ze concentreren zich op de onmiddellijke effecten van opkomende trends, doorgaans binnen drie jaar, en beoordelen hoe deze trends ons dagelijks leven in de nabije toekomst zullen veranderen. Langs de tijdlijn komen trendvoorspellers tussenbeide, waarbij ze zich richten op een iets langere horizon en maatschappelijke veranderingen en trends voorspellen die de komende vijf tot tien jaar significant zullen worden. Hun inzichten zijn cruciaal bij het vormgeven van strategieën en aanpassingen voor de middellange termijn. Futuristen bevinden zich aan de andere kant van het spectrum, wier werk de loutere trendanalyse overstijgt. Ze onderzoeken hoe deze trends, in de loop van de tijd verergerd, het landschap van onze wereld na dertig jaar zullen vormgeven. Hun projecties bieden een brede en fantasierijke kijk op toekomstige mogelijkheden en beïnvloeden langetermijnplanning en innovatie.

 

Wat zijn trends?

Trends vertegenwoordigen geleidelijke maar significante maatschappelijke verschuivingen, die naar voren komen als onconventionele praktijken of gedachten voordat ze geleidelijk als standaard worden omarmd. Neem bijvoorbeeld de adoptie van een nieuw idee of levensstijl. In eerste instantie uniek, maar anderen omarmen het geleidelijk, waardoor uiteindelijk de maatschappelijke houding of normen worden getransformeerd. Deze trends dringen zich door in ons dagelijks bestaan. Ze komen in verschillende vormen voor, waaronder consumenten-, markt- en sociale trends.

Consumententrends verdiepen zich in het gedrag van klanten en beantwoorden vragen als “Wat zijn de winkelgewoonten van onze klanten?” met inzichten als “Ze geven steeds meer de voorkeur aan online winkelen.” Markttrends richten zich op branchespecifieke ontwikkelingen en reageren op vragen als “Welke veranderingen vinden er plaats in onze branche?” met observaties als “De vergrijzing van de bevolking zorgt voor een grotere vraag naar stoeltjesliften.” Sociale trends hebben invloed op onze omgeving en behandelen bredere vragen als “In wat voor wereld leven we?” met reacties als “Het wordt steeds mondiaaler.” De belangrijkste uitdaging ligt in het identificeren van welke trends relevant zijn voor je bedrijf of branche en het benutten van deze kennis voor praktische strategieën.

 

Conclusie

Bedrijven opereren al lang succesvol zonder de noodzaak van futuristen of trendwatchers. Het huidige landschap van het lanceren van nieuwe diensten en producten en het behouden van klantloyaliteit is echter ingewikkelder geworden. Veel organisaties hebben hulp nodig bij het begrijpen van toekomstige trends, en CEO’s en managers merken dat ze vaak te veel opgaan in de dagelijkse bedrijfsvoering om zich op bredere visies te concentreren. Daarom worden trendwatchers steeds vaker ingezet door bedrijven.