Wat is Human Resource Management?

9 feb 2024 | Werk en Opleiding

De afkorting HRM is waarschijnlijk bekender dan het volledige woord Human Resource Management. HRM houdt zich bezig met personeelsbeleid en personeelszaken. Grote bedrijven hebben meestal een grote Human Resource afdeling, bij kleine ondernemingen voert de ondernemer deze taken vaak zelf uit.

Wat valt er allemaal onder Human Resource Management

Het gaat bij HRM dus om alles wat te maken heeft met het personeel. Daarbij kun je denken aan zaken als personeelsbeleid, verlofregistratie, personeelsplanning, verzuimregistratie, salariszaken, declaraties, werving en selectie en talentmanagement. Vaak ook is er een medewerker van de afdeling HRM aanwezig bij functionerings- en sollicitatiegesprekken. Alle informatie die betrekking heeft op een medewerker, wordt bewaard in een personeelsdossier. Vroeger heette de HRM-afdeling personeelszaken en het dossier was een hangmap in de kast. Tegenwoordig gaat het allemaal professioneler en digitaal. 

Er is binnen bedrijven steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en het optimaal gebruik maken van hun talenten. Goed personeel is belangrijk en daar wordt over het algemeen veel tijd aan besteed. De Human Resource Management afdeling is de verbinding tussen de werkgever of manager en de werknemer.

Wat doet een HRM-adviseur

Op de grotere Human Resource Management afdelingen werken HRM-managers, HRM-adviseurs en HRM-medewerkers. De HRM-manager heeft de leiding over de afdeling. De HRM-medewerker ondersteunt zowel de HRM-manager als de HRM-adviseur op administratief gebied. 

De HRM-afdeling voert een heleboel taken uit. Het is afhankelijk van het bedrijf wie wat doet. In het algemeen kun je zeggen dat Human Resource Management moet zorgen voor tevreden en effectieve medewerkers en voor de verbinding tussen het management en de medewerkers als het om personeelsgebied gaat. Ze houden zich onder andere bezig met de volgende dingen:

 • Personeelsadministratie – bijhouden personeelsdossiers
 • Werving en selectie – het werven van nieuw personeel, begeleiden sollicitatieprocedures.
 • Training en ontwikkeling – zorgen dat medewerkers zich ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk gebied; het organiseren van trainingen
 • Arbeidsvoorwaarden – vragen beantwoorden over arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsrelaties – bemiddelen bij conflicten tussen medewerkers
 • Compliance – zorgen dat er aandacht is voor het voldoen aan regelgeving en voorschriften op personeelsgebied
 • Beleid – personeelsbeleid maken en uitvoeren
 • Advies en ondersteuning – managers/ondernemers adviseren over zaken die met het personeel te maken hebben
 • Beoordeling en functioneren – bijwonen of voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken en zorgen voor een goede documentatie
 • Talent management – hoe haal je het beste uit je medewerkers en hoe ontwikkel je hun talenten
 • Verzuim – verzuimregistratie en re-integratie 
 • Jubilea en andere feestelijkheden – HRM houdt bij wanneer iemand een werkjubileum heeft en zorgt dat daar aandacht aan besteedt wordt; welkom heten nieuwe medewerkers
 • Leidinggeven aan HRM-team – bij grotere bedrijven kan dit een taak zijn

Opleiding en salaris

Er zijn verschillende opleiding op het gebied van Human Recource Management. Met een opleiding op MBO-niveau word je doorgaans HRM-medewerker: MBO Human Resource Management of Medewerker personeelszaken. Met een HBO-opleiding, bijvoorbeeld HBO Personeel en Arbeid of Human Resource Management, kun je HRM-adviseur worden. Een HRM-manager heeft vaak nog een aanvullende managementopleiding gedaan of hij of zij heeft aan de universiteit gestudeerd.

Het salaris van een HRM-manager ligt tussen de €3.500,00 en €6.000,00, afhankelijk van het aantal medewerkers waaraan leiding gegeven wordt en de grootte van de organisatie. 

Een HRM-adviseur verdient per maand gemiddeld € 3.875 bruto, een HRM- medewerker gemiddeld € 2.850 bruto per maand.

Human Recource Management –  beroepen

Met een diploma van de HBO-opleiding Human Recource Management kun je verschillende functies uitoefenen:

 • HR-adviseur
 • HR-manager
 • Recruiter
 • Re-integratiedeskundige
 • Loopbaanadviseur
 • Adviseur duurzame inzetbaarheid