Wat is een kwartaal

28 nov 2022 | Maatschappij

Een kwartaal is een periode van drie opeenvolgende maanden, oftewel een kwart van het jaar. Het woord komt van het Latijnse quartus, dat één vierde betekent.

Wat is een kwartaal van een jaar

Er zitten in een kalenderjaar dus vier kwartalen. Als er een kwartaal om is, dan zijn er drie maanden voorbij. Hieronder zie je de kwartalen van een jaar:

  • Eerste kwartaal (90 dagen + 1 in een schrikkeljaar): januari, februari en maart
  • Tweede kwartaal (91 dagen): april, mei en juni
  • Derde kwartaal (92 dagen): juli, augustus en september
  • Vierde kwartaal (92 dagen): oktober, november en december.
  • Voor wie twijfelt of het de kwartaal of het kwartaal is: de laatste optie is de juiste. Het kwartaal dus.

Wat is een kwartaal in maanden

Je gebruikt het woord kwartaal om een periode van drie maanden aan te geven. Het woord wordt vooral gebruikt bij bedrijven, bij de boekhouding, belasting of bedrijfsvoering. Als je zelfstandige bent, doe je bijvoorbeeld Btw-aangifte per kwartaal. En bij abonnementen kun je vaak kiezen of je per maand, per kwartaal of per jaar wilt betalen.

Bedrijven maken bijna altijd een kwartaalrapportage. Daarin staan de kwartaalcijfers en wordt beschreven hoe de afgelopen drie maanden voor het bedrijf zijn verlopen. Is het doel gehaald, wat waren de belangrijkste resultaten, hoe gaat het met de lopende projecten, zijn we nog op de goede weg. Vaak wordt er dan trouwens gesproken van Q1, Q2, Q3 en Q4. De Q staat dan voor quartely of quarterly period, dat kwart(aal) betekent.

Beursgenoteerde bedrijven maken naast hun jaarcijfers ook de kwartaalcijfers bekend. Zo houden ze hun aandeelhouders op de hoogte van de financiën. Kwartaalcijfers kunnen het beste vergeleken worden met hetzelfde kwartaal van eerdere jaren. Want door seizoensinvloeden is het vaak niet relevant om de verschillende kwartalen met elkaar te vergelijken. Een kerstboomkweker haalt in het tweede kwartaal veel minder omzet dan in het vierde.

Kwartaal en trimester

Een trimester is min of meer hetzelfde als een kwartaal, maar wordt op een andere manier gebruikt. Trimester gebruik je vaak in het onderwijs. Een schooljaar is verdeeld in trimesters, periodes van ongeveer drie maanden: herfst, winter en lente. Het eerste trimester loopt tot de kerstvakantie, het tweede tot Pasen en het derde tot de zomer. Er is geen vierde trimester, want in de zomervakantie is er geen school. Er bestaat ook een semester. Dat is een periode van zes maanden, een half jaar dus. In het onderwijs wordt met een semester een half studiejaar bedoeld. Doordat de zomervakantie niet meetelt, is een semester dan korter dan zes maanden.

Een zwangerschap wordt soms ook ingedeeld in trimesters. Dat zijn periodes van ongeveer drie maanden. Het eerste trimester loopt van week 1 tot en met week 12. Na het eerste trimester vertellen veel aanstaande ouders aan hun omgeving dat ze zwanger zijn. De meeste vrouwen vinden het tweede trimester het fijnste. Ze hebben dan het minste last van kwaaltjes. Hierin valt ook de 16 weken echo. Het tweede trimester loopt van week 13 tot en met week 26. In het derde trimester, van week 27 tot en met de bevalling, bereiden moeder en baby zich langzaam voor op die bevalling.