Wat is een internist

19 jul 2023 | Media

Een internist is een medisch specialist in het ziekenhuis, die vooral volwassenen behandelt. De afdeling waar een internist werkzaam is heet interne geneeskunde of inwendige geneeskunde. Hij of zij houdt zich bezig met de behandeling van ziekten met betrekking tot de inwendige organen. Inwendige organen zijn bijvoorbeeld de darmen, de nieren, de lever en de schildklier. Ook het bloed valt hier onder. Ziekten die een internist behandelt zijn onder andere leverziekten (hepatitis, cirrose, leverfalen), bloedziekten zoals leukemie, stofwisselingsziekten, hormoonziekten en maag-darmaandoeningen (ziekte van Crohn, maagzweer). Interne geneeskunde is een breed vakgebied. Internisten hebben dan ook vaak een specialisme. Zo is een internist die kanker als specialisatie heeft een internist oncoloog. Andere specialisaties zijn ouderengeneeskunde, infectiologie, nefrologie, allergologie en vasculaire geneeskunde.

De opleiding tot internist duurt lang. Een basisarts, die al zes jaar gestudeerd heeft, moet daarna nog zes jaar studeren. Volgens de nationale beroepengids verdient een internist gemiddeld € 13.333,00 per maand bruto bij een 40-urige werkweek (tussen de €5.833,00 en de €20.834,00).

 

Wat is het werk van een internist

De internist houdt zich bezig met voorkomen, diagnose en behandeling. Je komt bij een internist terecht na een doorverwijzing van de huisarts of een andere specialist. Bijvoorbeeld als je ineens veel afvalt of koorts hebt zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Als een patiënt met klachten bij een internist komt, zal de arts uitgebreide vragen stellen over die klachten. Maar ook over de algehele gezondheid van de patiënt en het medische verleden. Indien nodig zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Dat kan laboratoriumonderzoek zijn of een röntgenfoto, echo of scan. Zodra de internist een diagnose heeft gesteld, wordt er een behandelplan opgesteld. Mocht er een operatie nodig zijn, dan wordt die vaak uitgevoerd door een chirurg. Een internist opereert zelf niet, maar doet wel onderzoeken zoals een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm).

Als een patiënt een ziekte heeft waar meerdere specialisten bij betrokken zijn, dan heeft de internist vaak een coördinerende rol en zorgt dat alle zorg goed op elkaar is afgestemd. Zoals bij een niertransplantatie, waarmee onder andere een internist-nefroloog, een anesthesist en een transplantatiechirurg zich bezighouden.

Een andere taak is het adviseren van patiënten met betrekking tot leefstijl. Een internist die in een universitair ziekenhuis werkt geeft vaak ook les aan studenten en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek.

 

Wat is een internist-oncoloog

Zoals gezegd heeft een internist vaak een specialisme. Een van die specialismen is oncologie. Een internist-oncoloog houdt zich bezig met de behandeling van kanker. Binnen de oncologie zijn vervolgens ook weer specialismen: hematologie, gastro-intestinaal, kinderoncologie, gynaecologie, urologie en mammacare.

Een internist-oncoloog stelt een diagnose en maakt vervolgens een behandelplan. Daarin kunnen bijvoorbeeld chemotherapie, hormoontherapie of medicatie aangeraden worden. Als er een operatie moet plaatsvinden, verwijst de internist-oncoloog door naar een chirurg; bestraling wordt gedaan door een radiotherapeut-oncoloog.

Internisten-oncologen die in een universitair ziekenhuis werken, doen ook vaak wetenschappelijk onderzoek. Dat is belangrijk om meer kennis en inzicht te krijgen op het gebied van diagnostiek. In onderstaand filmpje vertelt dr. Ten Oever over onderzoek naar medicijnen tegen kanker.