Wat is dividend

8 nov 2022 | Economie

Het Latijnse woord dividere betekent verdelen. Dividend heeft dan ook iets met verdelen te maken, namelijk het verdelen van de winst van een onderneming onder de aandeelhouders. Dat kan in geld zijn, maar ook in nieuwe aandelen. Het uitkeren van dividend gebeurde voor het eerst door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Die betaalde tussen 1602 en 1800 ieder jaar 18% van de waarde van de aandelen aan de aandeelhouders.

Het is misschien een beetje saaie kost, maar we zullen proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen.

 

Wat is dividend

Een bedrijf heeft meerdere opties als het om winst gaat. Ze kan (een gedeelte van) de winst investeren of dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Hoe minder dividend er uitgekeerd wordt, hoe meer geld een bedrijf overhoudt voor het doen van investeringen. Dividend wordt trouwens niet alleen bij winst uitbetaald. Dat gebeurt soms ook bij verlies. Dat gaat ten koste van de reserves van de onderneming. Die moeten dan wel hoog zijn, want het is niet de bedoeling dat een bedrijf failliet gaat door het uitkeren van dividend.

 

Dividend kan per kwartaal, per jaar of bij speciale gelegenheden uitbetaald worden. De hoogte kan flexibel zijn of een vast percentage van de winst. De manier van uitbetalen en de hoogte worden bepaald door het bestuur van een onderneming, maar moeten altijd goedgekeurd worden door de aandeelhouders. Bij het dividendbeleid houdt een bedrijf rekening met het belang van de aandeelhouders, maar ook met de financiële positie van het bedrijf.

Wat is stockdividend

Als dividend uitgekeerd wordt in geld, dan heet dat cashdividend. Is de uitkering in aandelen, dan noem je dat stockdividend. Er worden daarvoor nieuwe aandelen uitgegeven door het bedrijf. Soms kunnen aandeelhouders kiezen tussen cash- of stockdividend.

 

Wat is interim dividend

Interim dividend wordt tussentijds aan de aandeelhouders uitgekeerd, vooruitlopend op de vaststelling van het definitieve dividend. Je kunt het dus zien als een voorschot. Volgt er later nog een uitkering, dan heet dat het slotdividend.

 

Wat is ex dividend

Bij ex dividend wordt de dag voor uitkering van het dividend bepaald welke aandeelhouders aandelen bezitten. Alleen zij hebben recht op dividend. Hierna ‘noteert het aandeel ex dividend’ zoals dat genoemd wordt. De waarde van het aandeel wordt verminderd met de hoogte van het uitgekeerde dividend. Een aandeel is de dag voor ex dividend bijvoorbeeld €45,00 waard en het dividend bedraagt €5,00 per aandeel. Dan is de koers van het aandeel op de ex dividend dag €40,00. De aandeelhouders ontvangen het dividend een paar weken na de ex dividend datum. Het tegenovergestelde hiervan is cum dividend. Dat betekent met dividend.

 

Dividendbelasting

Over dividend moet belasting betaald worden. Deze belasting is niet in alle landen gelijk. In Nederland bedraagt de dividendbelasting voor ondernemingen 15% van het uitgekeerde bedrag. De Nederlandse ontvangers betalen feitelijk geen belasting, omdat ze die mogen verrekenen in hun belastingaangifte. Buitenlandse aandeelhouders kunnen dat natuurlijk niet.

 

België noemt de dividendbelasting roerende voorheffing en die is 30%. Het dubbele dus van Nederland. In Caribisch Nederland heet het opbrengstbelasting en deze bedraagt 5%.

 

Het kabinet Rutte III wilde de dividendbelasting in 2019 (deels) afschaffen. Dat leverde forse kritiek op van de oppositiepartijen en het plan is inmiddels van tafel.