Wat is difterie

25 sep 2023 | Dieren, Gezondheid

Difterie is een aandoening die bij kippen voorkomt en die nauw verwant is aan de aandoening pokken. Beide aandoeningen worden veroorzaakt door het avipoxvirus. Wat is difterie precies, hoe kan je het herkennen, welke behandelingen zijn er en hoe kan je difterie voorkomen?

Besmetting met het avipoxvirus

Het avipoxvirus is erg besmettelijk en wordt onder andere via muggen, bloedluis, contact met andere besmette kippen, besmet water en besmet voedsel overgedragen. Het is dan ook niet vreemd dat difterie zich snel onder een populatie kippen kan verspreiden.

Incubatietijd

Avipoxvirus heeft een incubatietijd van vijf tot acht dagen voordat er symptomen tot uiting komen. Bij difterie kan de infectie in 50% van de gevallen dodelijk zijn.

Symptomen

Bij pokken ontstaan de symptomen op de huid. Bij difterie worden de symptomen echter niet op de huid van de kip waargenomen, maar op de slijmvliezen van de mond en luchtwegen. Er ontstaat hier een geelachtige aanslag die soms ook zweren kan veroorzaken.

In ernstige gevallen kan deze verdikking door de aanslag zo groot zijn, dat er ademhalingsproblemen ontstaan. Ook zorgen ontstekingen vaak voor een verminderde voedselopname, waardoor de kip kan vermageren en een verminderde weerstand ontwikkelt.

Difterie voorkomen

Doordat het avipoxvirus een hoge besmettelijkheid kent, is het nooit mogelijk om infectie volledig te voorkomen. Wel zijn er diverse voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op infectie te verkleinen. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk stilstaand water bij de kippen is, omdat dit een broedplaats is voor muggen. Water in waterbakken moet ook twee keer per dag ververst worden. Bij aanwezigheid van rode bloedmijt of rode bloedluis moet dit gelijk bestreden worden, zowel in nachthok als bij de kippen zelf. Regel bovendien regelmatig het nachthok, de uitloop, de voerbakken en de waterbakken. Hoe groter het verblijf is, en hoe meer ruimte een individuele kip heeft, hoe kleiner de kans op een snelle overdracht van het virus is.

Difterie bij de kip behandelen

Er is geen medicijn op de markt dat het avipoxvirus kan doden, en daarmee dus de aandoening te genezen. Wel kan er preventief worden ingeënt tegen het virus. Bacteriële infecties die ontstaan ten gevolge van de virusinfectie kunnen behandeld worden met ontstekingsremmers en antibiotica. Eventueel kan pijnstilling toegediend worden, zodat de dieren minder last ervaren tijdens het eten.