Wat is BIC

19 nov 2020 | Financiën

Wat is BIC

Wil je geld overmaken naar het buitenland, dan heb je naast een IBAN ook een BIC nodig. BIC staat voor Business Identifier Code en wordt gebruikt bij al het grensoverschrijdend betalingsverkeer. De BIC is bedoelt om de bank waar je het geld naar toe overmaakt, te identificeren. De BIC is door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie gespecificeerd in ISO 9632. 

De BIC is nog niet zo heel lang geleden ingevoerd. Tot 1 augustus 2014 had je bij een geld transactie alleen maar een rekeningnummer nodig. Sinds deze datum moet je zowel een IBAN als ook de BIC van de bank van de ontvanger weten om binnen Europa geld over te maken. IBAN verwijst namelijk naar een het persoonlijke bankrekeningnummer en BIC verwijst naar een bepaalde bank. 

Een BIC is hiermee dus een is een heel andere code dan IBAN. IBAN staat voor International Bank Account Number en is daarmee in tegenstelling tot de BIC-code niet alleen gekoppeld aan een bank maar ook aan een individuele bankrekening. Ondanks dat de IBAN (mede) is ingevoerd om internationale transacties tussen rekeningen en banken gelegen in verschillende landen beter en sneller te laten verlopen, is een IBAN alleen dus niet voldoende om een geldtransactie naar een buitenlandse rekening te voltooien. Hiervoor heb je in bijna alle gevallen ook een BIC nodig. 

opbouw BIC nummer

Een BIC heeft altijd een lengte van acht of van elf alfanumerieke tekens waarbij een vaste structuur aangehouden wordt; BBBBCCLLbbb of BBBBCCLL

De letters BBBB staan hierbij voor de bankcode en zijn altijd vier letters lang maar vrij te kiezen door de betreffende instelling zelf. De CC staat voor de twee letterige Landcode en is gedefinieerd volgende de ISO 3166-1 norm. De LL staat voor de plaats code en is altijd in de vorm van twee alfanumerieke tekens. Bbb staat voor het filiaal- of afdelingsnummer en is altijd drie alfanumerieke tekens lang. 

De eerste drie elementen (BBBBCCLL) zijn verplicht. Het filiaal- of afdelingsnummer mag dus worden weggelaten maar wordt dan in standaardaanduidingen (waarbij verwijzing naar een filiaal of afdeling niet aan de orde is) vervangen door XXX. 

Voorbeeld: 

BACBBEBB staat voor een Belgische bank net zo als GEBABEBB36A. In de eerstgenoemde wordt geen filiaalnummer gebruikt, in de tweede wel. Hierdoor is het eerste nummer korter dan het tweede. 

Ook bij de Nederlandse voorbeelden INGBNL2A en ABNANL2A wordt geen gebruik gemaakt van een filiaalcode. 

Hoe weet je de BIC-code

Ontvang je een rekening van een buitenlandse leverancier, dan staan de codes die je voor de betaling nodig hebt meestal op de factuur vermeld. Is dit niet het geval kun je een BIC ook op te vragen via de website www.nummeriban.nl/bic/ of www2.swift.com/bsl/. Misschien kom je ook nog wel de benaming SWIFT tegen. Dit is de oude naam van de BIC-code. 

Stuur je zelf een rekening naar het buitenland, is het dus belangrijk om naast je IBAN ook de BIC van jouw bank te vermelden. De BIC is dus niet de bankcode die in je IBAN opgenomen is. Met deze bankcode kun je wel, mocht je dat niet weten, achterhalen om welke bank het gaat. 

Bic en het openen van een Nieuwe rekening

Open je een nieuwe bankrekening of wil je van de ene bank naar de andere overstappen, dan ontvang altijd een nieuw IBAN maar moet je dus ook een andere BIC op je facturen zetten. Dit komt omdat de BIC gekoppeld is aan een bank en voor elke bank dus verschillend is. Ook in je IBAN is de verwijzing naar je bank opgenomen. Je kunt een IBAN of BIC dus niet, zoals een mobiel telefoonnummer, meenemen als je van bank switcht. 

Zijn er kosten verbonden aan BIC

De IBAN en BIC zijn dus ingevoerd om betalingen (tussen landen) eenvoudiger te maken. Hierdoor zijn de betaling naar een rekening binnen Europa gratis mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden. 

Het bedrag moet een bedrag in euro’s zijn en de betaling moet voorzien zijn van een IBAN en BIC van de begunstigde. Het bedrag mag maximaal €50.000 zijn en de transactiekosten worden gedeeld met de begunstigde (ook wel aangegeven als SHA, Shared Cost). Daarbij geldt dat de Nederlandse banken geen kosten berekenen. De ontvangende banken kunnen wel kosten in rekening brengen, maar deze worden door de ontvanger betaald.

Daarnaast moet de bankrekening waar je het geld naar overboekt, een bankrekening binnen Europa zijn. Dit wil zeggen een van de landen van de Europese Unie, inclusief de overzeese gebieden van Frankrijk, Spanje en Portugal), Zwitserland, Monaco, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Ook wel aangeduid als het SEPA-gebied. SEPA staat voor Single Euro Payments Area, of te wel één Europese betaalmarkt. Het doel hiervan is dat transacties over de grens net zo snel, gemakkelijk en veilig als in als transacties in het eigen land. Wordt een buitenlandse bankrekeningnummer niet geaccepteerd door bedrijven of andere organisaties, dan kan er sprake zijn van rekening-discriminatie of IBAN-discriminatie.

Voor alle transacties die niet aan deze voorwaarden voldoen, mag een bank kosten in rekening brengen. Het gaat dan over transacties in vreemde valuta of naar een land buiten het SEPA-gebied. Je kunt hierbij denken aan een betaling naar een Amerikaanse of Australische rekening of bijvoorbeeld een overboeking in Engelse ponden. Per bank kunnen deze kosten verschillen, meestal bedraagt het een percentage van het transactiebedrag en/of een vast bedrag.

Kosten delen

Bij een geldtransactie in vreemde valuta is er een keuze of je de kosten wil delen met de ontvanger (Shared Cost oftewel SHA) of dat je alle kosten voor jouw rekening neemt (Our Cost/OUR). Nog een optie is dat alle kosten voor rekening van de ontvanger zijn (Beneficiciary Cost/BEN). Bij deze laatste optie heb jij dus geen kosten, maar de kans dit voorkomt is vrij nihil. 

Een uitzondering hierop zijn betalingen naar de zogenoemde EER-landen (de landen binnen de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland). Bij deze landen is een transactie alleen mogelijk op basis van gedeelde kosten (SHA).

Bij een aankoop in een buitenlandse webwinkel, zijn de kosten bijna altijd voor de koper (voor jou dus). 

Andere manieren om geld over te maken

Wil je geld overmaken naar het buitenland, zijn er naast banken nog andere manieren. Denk hierbij aan Transferwise, PayPal en Revolut. Deze manieren werken wel heel anders dan een betaling via de bank. Ook geld versturen via GWK Travelex , MoneyGram of WesternUnion is een optie. De begunstigde moet het geld dan zelf ophalen bij een agentschap. In enkele gevallen kun je het geld ook direct naar een betaalrekening overboeken.