Wat is arbeidsverkorting

23 nov 2020 | Werk en Opleiding

Wat is arbeidsverkorting

De arbeidskorting is een korting die valt onder de heffingskortingen met als verschil dat je een arbeidskorting alleen ontvangt als je werkt. Deze korting wordt dan ook berekent over het arbeidsinkomen. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van leeftijd en van het arbeidsinkomen. Elk jaar wordt grens van het arbeidsinkomen opnieuw vastgesteld waardoor. Daarmee kan de korting die je ontvangt dus per jaar anders zijn. 

Ben je in loondienst dan houdt je werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Dit betekent dat als je aangifte doet, je de arbeidskorting niet apart hoeft aan te vragen. De arbeidskorting is een belastingvoordeel voor iedereen die inkomen heeft. Dat kan zijn  uit loondienst maar geldt ook bij winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Als zzp’er of ondernemer heb je daarom dus ook recht op de arbeidskorting. Het enige verschil is dat je deze arbeidskorting, in tegenstelling tot mensen in loondienst, zelf moet berekenen (iets dat door veel zelfstandigen vergeten wordt). 

Arbeidskorting is een onderdeel van Heffingskortingen

Arbeidskorting is een onderdeel van de heffingskortingen. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waardoor je minder belasting en premies hoeft te betalen. Heffingskortingen zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ben je in loondienst of ontvang je een uitkering, dan wordt door de werkgever of uitkeringsinstantie al rekening gehouden met een aantal heffingskortingen. De algemene heffingskortingen zijn voor iedereen. De arbeidskorting geldt alleen als je werkt en dus beschikt over arbeidsinkomen. 

Als je heffingskortingen ontvangt, dan wordt daar bij het berekenen van de belasting rekening mee gehouden. Naast arbeidskorting zijn is er ook een algemene heffingskorting, een inkomensafhankelijke combinatiekorting, een heffingskortingen voor AOW-gerechtigden, een jonggehandicaptenkorting, levensloopverlofkorting en een heffingskorting voor groene beleggingen. 

Heffingskortingen zijn geen aftrekposten maar een directe korting op je inkomstenbelasting. De korting gaat dus rechtstreeks af van het bedrag dat je moet betalen. 

Ontstaan van arbeidskorting

De arbeidskorting bestaat sinds het Lenteakkoord van 2012 en het Regeerakkoord 2012, als gevolg van de Wet uniformering loonbegrip heuvelvormig: het bedrag is eerst langzaam stijgend, dan veel sneller stijgend, dan constant, dan dalend, dan constant. In het Belastingplan 2014 wordt dit weergegeven als een overzichtelijke grafiek. In het belastingplan 2015 werden wijzigingen aangebracht in de arbeidskorting omdat het kabinet € 500 miljoen gereserveerd had voor een verdere verhoging van de arbeidskorting. 

Arbeidskorting is afhankelijk van arbeidsinkomen, maar wat is arbeidsinkomen?

Zoals gezegd is de arbeidskorting afhankelijk van je arbeidsinkomen. Maar wat valt er nu onder arbeidsinkomen? Ben je in loondienst of krijg je een uitkering, dan is het antwoord op deze vraag niet zo moeilijk. Je loon of je uitkering zijn dan je arbeidsinkomen. Ben je zelfstandige, dan is het misschien wat lastiger.  

Onder arbeidsinkomen vallen:

De winst die je uit je onderneming haalt vóór ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling.
Het deel van de winst dat je als medegerechtigde of als winstdelende schuldeiser hebt mag je hierbij niet meetellen. 

Loon, ziektewetuitkering en andere inkomsten die je krijgt doordat je in loondienst bent en waarop d werkgever loonheffing moet inhouden. Daarbij geldt dat als je op 1 januari 61 jaar of ouder bent, het bedrag dat je uit de levensloopvoorziening krijgt (als je gebruikmaakt van levensloopverlof) niet meetelt. Krijg je sinds 2020 een ziektewetuitkering terwijl je geen dienstbetrekking hebt? Dan wordt deze ziektewetuitkering niet mee geteld. Dat geldt overigens niet voor ziektewetuitkeringen die je vóór 2020 kreeg en die je 2020 nog steeds krijgt. Ook geldt het niet als je een vrijwillige ziektewetuitkering hebt afgesloten omdat het inkomen uit een vrijwillige ziektewetverzekering altijd meetelt als arbeidsinkomen. 

Ook fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten waarop uw werkgever geen loonheffing hoeft in te houden tellen mee in het arbeidsinkomen. Daarnaast vallen vrijgestelde inkomsten uit loondienst als werknemer bij een internationale organisatie, buitenlandse inkomsten uit loondienst of een onderneming allemaal onder arbeidsinkomen. Net als bijvoorbeeld de opbrengsten die je verdient met een freelanceopdracht. 

Buiten het arbeidsinkomen vallen de opbrengsten die je ontvangt omdat je onderdelen van je vermogen, zoals een pand of geld, ter beschikking stelt aan een fiscale partner.

Afbouw uitbetaling arbeidskorting

Betaalde je te weinig belasting over je inkomen maar heb je (meer dan 6 maanden) een fiscale partner die voldoende belasting moet betalen? Dan wordt de arbeidskorting aan jou uitgekeerd. Let op want in 2023 vervalt deze uitbetaling van de arbeidskorting aan de minstverdienende partner. De regeling wordt daarom 1 januari 2019 al afgebouwd. De percentage zijn terug te vinden op de website van de belastingdienst. 

Verschil tussen arbeidskorting en arbeidsduurverkorting / arbeidstijdverkorting. 

Het klinkt misschien een beetje hetzelfde maar arbeidskorting is iets heel anders dan arbeidsduurverkorting of arbeidstijdverkorting. 

Arbeidskorting is zoals genoemd een heffingskortingen waardoor je minder belasting en premies hoeft te betalen. Arbeidsduurverkorting (ADV) en arbeidstijdverkorting (ATV) verminderen het aantal uren dat je als werknemer op verschillende dagen werkt. Bij ADV en ATV zijn de gevolgen (minder arbeidsuren) hetzelfde maar de werkwijze waarop deze vermindering tot stand komt anders.  

Bij arbeidsduurverkorting (ADV) werkt de werknemer wekelijks meer dan de normale afgesproken hoeveelheid aan uren. Deze extra gewerkte uren kunnen daarmee op een later moment opgenomen worden of dienen als verlof. Bij arbeidstijdverkorting (ATV) kan een werknemer een aantal roostervrije dagen per jaar opnemen. Hiervoor worden dus geen extra uren gewerkt. In sommige gevallen bepaalt het bedrijf op welke dag of tijdstip (ochtend of middag) deze opgenomen moeten worden. Vaak worden de dagen of dagdelen in overleg tussen de werknemer en de werkgever bepaalt. 

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting (afgekort WTV) is weer een andere regeling die alleen geldt voor werkgevers (en dus niet voor door een werknemer aangevraagd kan worden). Deze regeling was bedoeld om bedrijven de mogelijkheid te bieden omzetverlies op te vangen. De regeling was alleen voor bijzondere omstandigheden. In verband met de uitbraak van het coronavirus is deze regeling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestopt. In plaats van de wtv-regeling is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) gekomen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die kampen met omzetverlies tegemoet te komen en er voor de zorgen dat zij hun werknemers met vaste en flexibele contracten kunnen doorbetalen. Werktijdverkorting aanvragen is hiermee niet meer mogelijk.