AOV of WGA: wat zijn de verschillen?

2 jun 2023 | Maatschappij

Als ondernemer kun je te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Zo kun je mogelijk langere tijd niet werken na een verkeersongeluk. Hierdoor komt er mogelijk geen geld binnen. Omdat jouw vaste lasten wel doorlopen, kun je uiteindelijk in de financiële problemen komen. Dit voorkom je door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Naast een AOV kun je ook een WGA-verzekering afsluiten. Deze verzekeringen lijken op het eerst gezicht veel op elkaar, maar zijn toch verschillend. Om te voorkomen dat je niet goed verzekerd bent, zetten we in deze tekst de belangrijkste verschillen tussen een AOV en WGA op een rijtje.

 

AOV is voor ondernemers, WGA voor werknemers

Laten we direct maar beginnen met het grootste verschil tussen een AOV en WGA. De eerste verzekering is namelijk bedoeld voor ondernemers, terwijl laatstgenoemde verzekering er juist voor werknemers is. Om het verschil duidelijk te maken, gaan we hier kort in op beide verzekeringen.

 

– AOV


Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermen ondernemers zich tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kun je (tijdelijk) niet werken door ziekte, een burn-out of een ongeluk? Dan ontvang je iedere maand een uitkering van je verzekeraar. Hierdoor ben je verzekerd van inkomen, zelfs als je niet kunt werken.

 

– WGA

WGA is de afkorting van Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een WGA-verzekering is er voor werknemers, maar wordt afgesloten door de werkgever. Als werkgever ben je namelijk verplicht om een uitkering te betalen aan werknemers die in de WGA terechtkomen. Deze verzekering dekt de kosten voor medewerkers die 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn.

 

Uitkeringsduur

Als we naar de uitkeringsduur van een AOV en WGA kijken, zien we ook verschillen tussen beide verzekeringen. Wanneer je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, loopt deze door tot de leeftijd waarop je met pensioen gaat. Dit is aanzienlijk langer dan de uitkeringsduur van een WGA-verzekering, want deze is ‘slechts’ tien jaar. Als werkgever ben je verplicht om de eerste tien jaar een WGA-uitkering te betalen als een medewerker in de WGA terechtkomt.

 

Hoogte van de uitkering


Een derde verschil tussen een AOV en WGA zit hem in de hoogte van de uitkering. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kies je als ondernemer zelf welk bedrag je verzekert. Je krijgt overigens niet altijd het hele bedrag uitgekeerd, want de hoogte van de uitkering hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Ben je 80 procent arbeidsongeschikt? Dan keert een verzekeraar je ook 80 procent van het verzekerde bedrag uit. Bij een WGA-verzekering wordt er ook gekeken naar de mate van arbeidsongeschiktheid, maar kies je niet zelf welk bedrag je verzekert. Om de hoogte van de uitkering te bepalen, kijkt een verzekeraar namelijk naar het laatstverdiende loon.

 

Premie


Tot slot zit er ook verschil in de premie van een AOV- en WGA-verzekering. Zo is een AOV over het algemeen een stuk duurder dan een WGA. Dit komt vooral doordat de premie van deze verzekering meestijgt met je leeftijd. Hoe ouder je wordt, des te hoger het bedrag dat je per maand betaalt voor een AOV-verzekering. Op oudere leeftijd is de kans op arbeidsongeschiktheid immers groter. Ondanks dat een WGA een verzekering voor werknemers is, draaien zij niet zelf op voor de premie. Als werkgever betaal je namelijk iedere maand premie voor een WGA-verzekering. Met deze verzekering bescherm je jouw bedrijf immers tegen arbeidsongeschiktheid onder werknemers.