wat is werktijdverkorting

23 nov 2020 | Werk en Opleiding

Wat is werktijdverkorting

Werktijdverkorting (afgekort WTV) is een bijzondere vorm van arbeidsduurverkorting en ingesteld door de Nederlandse overheid om bedrijven de mogelijkheid te bieden omzetverlies op te vangen bij bijzondere omstandigheden. 

In verband met de uitbraak van het coronavirus is de regeling werktijdverkorting door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestopt. In plaats van de WTV is op 6 april 2020 de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW) daarvoor in de plaats gekomen. De NOW is bedoeld om werkgevers die kampen met omzetverlies tegemoet te komen en er voor de zorgen dat zij hun werknemers met vaste en flexibele contracten kunnen doorbetalen. Werktijdverkorting aanvragen is hiermee niet meer mogelijk. 

Wat was de regeling Werktijdverkorting?

De regeling werktijdverkorting was dus ingesteld om tijdelijk omzetverlies (zoals bij brand en overstromingen) op te vangen. Eind 2008 is, als gevolg van de kredietcrisis de Bijzondere regeling werktijdverkorting ingesteld, bedoeld voor bedrijven die door de kredietcrisis ten minste 30% omzetverlies hadden. Voor de toegepaste werktijdverkorting kregen bedrijven dan WW uitgekeerd voor de toegepaste werktijdverkorting. Voor de werknemers veranderde er bij werktijdverkorting bijna niets. Wel was de werknemers verplicht om in de verkorte werktijd, als de werkgever dat wilde, scholing te volgen. Daarnaast had de regeling, als de werknemer binnen 26 weken na aanvang van de werktijdverkorting alsnog werd ontslagen, gevolgen voor de opgebouwde WW-rechten. 

Werktijdverkorting verandert in een nieuwe regeling NOW

Nadat de regeling werktijdverkorting was stopgezet heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. Met deze regeling Tijdelijke Noodregel Overbrugging voor Werkgelegenheid kunnen ondernemers financiële ondersteuning krijgen tijdens de coronacrisis. De reden hiervoor is dat de uitbraak van het coronavirus tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers heeft geleid. Omdat de regeling niet toegesneden is op de ingrijpende gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor Nederlandse bedrijven en organisaties, is de wtv daarom ingetrokken. 

Desondanks wil het kabinet wel graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen. Daarnaast willen zij dit ook sneller doen dan binnen de wtv-regeling mogelijk was. Hierdoor is de nieuwe  tegemoetkomingsregeling in het leven geroepen. Heeft je bedrijf al een toekenning gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze voor de duur van de vergunning gewoon van kracht. Wil je als bedrijf daarna een verlenging, dan kan dat niet meer volgens de oude regeling, maar moet gebruik gemaakt worden van de  nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Heeft het bedrijf eerder een wtv-regeling aangevraagd, maar is de regeling ondertussen ingetrokken? Dan heb je waarschijnlijk een bericht ontvangen dat de aanvraag niet compleet was met het verzoek om ‘aanvullende informatie’ te geven. Het compleet indienen is belangrijk. Dat kan sinds 6 april bij UWV en via Uwv.nl/now. De aanvullende informatie indienen doe je door het aanvraagformulier Tegemoetkoming NOW in te vullen.

Wanneer geldt de NOW

Voor de Tijdelijke Noodregel Overbrugging voor Werkgelegenheid geldt dat ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

In eerste instantie is de regeling ingevoerd voor maart tot en met september (NOW1 en NOW2). 

Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. De NOW3 regeling bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden en geldt tot 1 juli 2021. Bij deze regeling over 9 maanden geldt een geleidelijke afbouw van het vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Tegelijk is het ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. Door de stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming,  ontstaat er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. NOW3 is onderdeel van het steun en herstelpakket waarin het kabinet tevens geld beschikbaar stelt voor scholing en de van-werk-naar-werk regeling. 

Waarom een NOW3 regeling? 

Omdat de NOW2 per 1 oktober afliep maar het coronavirus een aanhouden impact op de samenleving en economie heeft, is een langere periode van steun nodig. Hierdoor krijgen bedrijven maar ook werknemers meer duidelijkheid voor een langere periode. Hierdoor kunnen bedrijven beter  inspelen op de nieuwe economische situatie. De NOW3 is aan te vragen van 16 november tot 13 december 2020 en met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. 

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. NOW 2.0

In tegenstelling tot de NOW1 en NOW 2 kent de NOW3 3 tijdvakken van 3 maanden. Daarnaast gaat het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW in het 2e tijdvak van 20% naar 30%. Ook kent de nieuwe regeling zoals genoemd een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. Daar staat tegenover dat er een mogelijkheid bestaat om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit koste gaat van de subsidie. Ook de korting voor het aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag vervalt hiermee, de reguliere ontslagbescherming blijft wel in stand. 

Verder zal het maximaal te vergoeden loon per werknemer in april, mei en juni 2021(3e tijdvak NOW3) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Tot slot is een werkgever die een NOW3 subsidie aanvraagt, verplicht zich in te spannen om de met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden.

Verschil tussen Werktijdverkorting /NOW, ADV en ATV

Om verwarring te voorkomen leggen we nog even het verschil uit tussen de werktijdverkorting, arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting. De arbeidsduurverkorting en arbeidstijdverkorting zijn namelijk niet vervangen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is dus alleen de vervanging voor de werktijdverkorting (WTV). 

ADV staat voor arbeidsduurverkorting en vermindert het aantal uren dat een werknemer op verschillende dagen werkt. Het gevolg van ADV en is dus hetzelfde als bij ATV (arbeidstijdverkorting) maar de werkwijze is anders.  Bij arbeidsduurverkorting (ADV) werkt de werknemer wekelijks meer dan de afgesproken hoeveelheid uren. Die extra gewerkte uren kunnen op een later moment opgenomen worden of dienen als verlof. Bij arbeidstijdverkorting (ATV) kan een werknemer een aantal roostervrije dagen per jaar opnemen. In sommige gevallen bepaalt het bedrijf op welke dag of tijdstip (ochtend of middag) deze opgenomen moeten worden. Vaak worden de dagen of dagdelen in overleg tussen de werknemer en de werkgever bepaalt. 

Bij werktijdverkorting (WTV) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) komt het verzoek niet van de werknemer maar van de werkgever!